This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Општини – надлежности

//Општини - надлежности

ОПШТИНИ

31.01.2014|

Општините, во рамките на законот, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт. - самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење и се [...]

ГРАД СКОПЈЕ

31.01.2014|

Градоначалникот го претставува и застапува Градот Скопје. За својата работа тој одговара пред граѓаните на градот, а негови  надлежности се: - ги прогласува актите на Советот и ги објавува во "Службен весник на Град Скопје"; - се грижи и го обезбедува извршувањето на актите на Советот; - се грижи за извршување на работите што со закон [...]

ЗЕЛС – Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија

31.01.2014|

ЗЕЛС е своевиден центар во кој се координираат активностите за подобрување на работењето на единиците на локаланта самоуправа. ЗЕЛС, ги обединува сите 84 општини во Република Македонија и Градот Скопје како нејзини членки. Заедницата подготви модел статути за работа на, а учествуваше и во изготвувањето на новиот закон за локална самоуправа. Генералната мисија на ЗЕЛС е: [...]