ОДРЖАНА TAIEX РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: „СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР“

23.04.2021|Comments Off on ОДРЖАНА TAIEX РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: „СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР“

Во рамките на воспоставената соработка и со поддршка на инструментот TAIEX на Европската Комисија, Агенцијата  за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер беше домаќин на дводевна работилница на тема: „Слободен [...]

ДЕБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

14.04.2021|Comments Off on ДЕБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Во организација на Центарот за граѓански комуникации се одржа дебата за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Дебатата се одржа на онлајн платформата Zoom на која учество земаа повеќе од [...]

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ АГЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР И ВЛАДАТА

12.03.2021|Comments Off on ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ АГЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР И ВЛАДАТА

Директорката на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, Пламенка Бојчева и Генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, Мухамед Зеќири, потпишаа Меморандум за соработка. Меморандумот е дел [...]

АНАЛИЗА НА ОДРЖАНИТЕ ОБУКИ ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ВО 2020 ГОДИНА

13.01.2021|Comments Off on АНАЛИЗА НА ОДРЖАНИТЕ ОБУКИ ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ВО 2020 ГОДИНА

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, изготви Анализа на одржаните обуки за службените лица во периодот септември-декември 2020 година. Истата е подготвена на основа на доставените покани за [...]

ОНЛАЈН ДЕБАТА ЗА ЕДНОГОДИШНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

01.12.2020|Comments Off on ОНЛАЈН ДЕБАТА ЗА ЕДНОГОДИШНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Во организација на Центарот за Граѓански комуникации на 1 декември 2020 година, се одржа онлајн дебата за спроведувањето на новото законско решение. Дебатата се одржа точно на денот кога се одбележува една година од примената [...]

ЕДУКАТИВНО ВИДЕО НАМЕНЕТО ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА КАЈ ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

10.11.2020|Comments Off on ЕДУКАТИВНО ВИДЕО НАМЕНЕТО ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА КАЈ ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со Националниот демократски институт и ВИДИ ВАКА, а со финансиска поддршка од УСАИД, изготви едукативно видео наменето за службените лица [...]

Повеќе

Брошури

Ти имаш право да ЗНАЕШ!
Информациите од јавен карактер се за давање
А не се за чување
Пристапот до информации од јавен карактер е слободен