This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Образовни институции – надлежности

//Образовни институции - надлежности

Основно oбразование

02.02.2014|

Основното образование е дел од единствениот воспитно-образовен систем на Република Македонија, а неговата дејност е уредена со Законот за основно образование. Основната мисија на првиот образовен степен во Република Македонија е да воспитува, образува и насочува. Во стратешките цели како приоритет е зацртано подобрување на квалитетот на наставата со користење нови наставни форми и методи што [...]

Средно образование

02.02.2014|

Дејноста и надлежностите на средното образование произлегуваат од Законот за средното образование. - средното образование е задолжително за секој граѓанин и е бесплатно во јавните средни училишта; - се остваруваат планови и програми за гимназиско и стручно образование; - дејноста е од јавен интерес и се врши како јавна служба; - воспитно-образовната дејност во средното училиште [...]

Високо образование – универзитети

02.02.2014|

Универзитетите во Република Македонија обезбедуваат развој на високото образование, науката, уметноста и стручноста и непосредно и преку факултетите, односно високите стручни школи: - учествуваат во угврдувањето на Програмата за високообразовна дејност во Република Македонија; - ги планираат и утврдуваат развојот и потребите на високообразовната дејност и ги усогласуваат развојните потреби на високообразовните установи во  рамките на [...]