ул. „Браќа Гиноски“ бр. 110, Гостивар
078/ 742 225

службени лица:
Јасин Халили
(072) 637-637
Газменд Ристеми
(075) 414-774
e mail:  info@rdk.org.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.rdk.org.mk