Блерим Исени

Телефон: 02/3118-038
Дата на раѓање: 01.07.1974 во С. Слупчани – Куманово
Образование:
                        Факултет за новинарство во Тирана
Јазици: 
 македонски, англиски
Работно искуство:

 

  • 1996 – 1998 Дописник од Тирана за МРТВ
  • 1999 – 2001 Уредник на вестите на aлбански јазик во МРТВ
  • 2003 – 2004 Главен уредник на програмата на албански јазик
  • 2005 – 2006 Главен уредник
  • 2008 – 2009 Уредник на информативната програма
  • 2009-   2014 Заменик претседател  на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер
  • 2014-   2018   Реизбран за Заменик претседател  на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер
  • 2018 (октомври)–             Претседател  на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер
  • 25 декември 2019 година, заменик на директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер
  • Aнализи за политичките случувања во весниците во Р. Македонија, Косово, Албанија

Обуки:

Во Вашингтон во „Глас на Америка“